Ființa umană este definită de gradul său de sociabilitate și, dacă este sociabilă, este pentru că poate comunica, adică împărtășește cu ceilalți gândurile, emoțiile sale și experiențele sale. Acestea sunt cele mai bune realizări ale oamenilor. Când oamenii își comunică gândurile și emoțiile, ei trăiesc și se exprimă, iar atunci când obiectul comunicării îl reprezintă creațiile și experiențele lor, indivizii și grupurile progresează și se îmbogățesc din punct de vedere cultural.

Comunicarea este o condiție necesară pentru existența omului și unul dintre cei mai importanți factori ai dezvoltării sale sociale, potrivit specialiștilor. Fiind unul dintre aspectele semnificative ale oricărui tip de activitate umană, precum și o condiție a dezvoltării individualității, comunicarea reflectă nevoia obiectivă a ființelor umane de asociere și cooperare reciprocă.

Ce este comunicarea cotidiană

Comunicarea este fundamentul întregii vieți sociale. Este un proces care pune două sau mai multe persoane în contact psihologic și funcționează ca moment organizator și ca scenariu pentru exprimarea subiectivității în care se schimbă sensurile și semnificațiile subiectelor concrete, construind individualitatea și cunoașterea celor din jur.

În timpul procesului de comunicare, subiecții implicați se influențează reciproc, adică subiectivitățile lor interacționează prin procesele de externalizare și internalizare. Împreună cu aceasta, există o redefinire și o configurație a subiectivității, în care realitatea vine prin cealaltă.

Principii și funcții ale limbajului în viața de zi cu zi

Comunicarea trebuie studiată ca un proces multidimensional și multifuncțional. În concordanță cu această premisă, specialiștii consideră că ar trebui să abordăm comunicarea din perspectiva a trei niveluri de analiză în raport cu structura sa: macro, mediu, micro.

Elemente de comunicare

În general, când vorbim despre elementele de comunicare, ne referim la expeditor, mesaj, receptor, context, canal și cod. Dincolo de asta trebuie să ținem cont trei aspecte:

Aspectul comunicativ: nu este altceva decât schimbul de informații, idei, criterii între participanții la procesul de comunicare.

Aspect interactiv: care se referă la schimbul de ajutor, cooperarea în comunicare, acțiunile de planificare a activității.

Aspect perceptual: care se referă la procesul de percepție al comunicatorilor, la modul în care sunt percepuți în ​​procesul de comunicare, care va depinde de înțelegerea și eficacitatea comunicării.

Aceste trei aspecte, la rândul lor, sunt identificate cu trei funcții fundamentale ale comunicării:

Funcția informativă: care include procesul de transmitere și primire a informațiilor, dar văzându-l ca pe un proces de interrelație. Prin aceasta, individul își asumă experiența istorico-socială a semenilor săi.

Funcția afectiv-valoroasă: care este foarte importantă în contextul stabilității emoționale a subiecților și al împlinirii lor personale. Prin această funcție, omul formează o imagine a lui și a altora.

Funcția de reglementare: prin intermediul ei se produce feedback-ul care are loc pe tot parcursul procesului de comunicare utilizat pentru ca fiecare participant să cunoască efectul pe care îl cauzează mesajul său și pentru a se putea evalua pe sine.

Formele și conținutul de comunicare sunt determinate de rolurile sociale ale persoanelor care intra în ea, prin poziția sa în sistemul de relații sociale și de către apartenența la o comunitate sau altă sau grup. Ele sunt reglementate de factori legați de producție, schimb și consum, precum și de tradițiile, normele morale, legale și instituționale și serviciile sociale.

Cât de importantă este comunicarea în viața de zi cu zi?

Deoarece procesul de comunicare este ceea ce permite oamenilor să interacționeze, să intre în legătură unii cu alții prin diferite activități și sfere din viața de zi cu zi, este necesar să se acorde o atenție specială modului de dezvoltare a unor abilități care să sporească această capacitate umană.

Pentru a înțelege importanța sa, ar trebui să-i descoperim condițiile, împrejurările în care are loc acest proces și ce anume îl face eficient. Trebuie creat unui climat psihologic favorabil, siguranță, încredere, pozitivitate, empatie, printre alți factori. Când vine vorba de crearea climatului, este necesar să ne orientăm către celălalt, înțelegându-l și arătându-i înțelegere.

Atunci când comunicăm trebuie să ne punem în locul celeilalte persoane, să o acceptăm, să fim sinceri și să ne exprimăm în termeni cât mai frumoși. În esență, trebuie să-l respectăm pe celălalt, să-i respectăm dreptul de a-și exprima sentimentele. În plus, trebuie să avem capacitatea de a-l asculta.

De ce am abordat un astfel de subiect? Fiindcă este foarte important să înțelegeți că, dacă vreți să lucrați ca model într-un studio de videochat din București, trebuie să fiți capabile să comunicați cât mai ușor cu ceilalți, să empatizați cu toți cei care vor să vă cunoască mai bine.

Așadar, dacă vreți să deveniți modele de videochat, țineți cont de cele spuse mai sus și contactați-ne. Facem permanent angajări la studioul de videochat din București.

Vă așteptăm în echipa noastră!